Colofon

De Staat van Groningen is een productie van de provincie Groningen in samenwerking met vrijwel alle afdelingen binnen de provincie en organisaties als de Omgevingsdienst Groningen.

Intellectueel eigendom en proclaimer

Het intellectueel eigendom van de hele Staat van Groningen, inclusief de Milieumonitor ligt bij de provincie Groningen.
Van de inhoud mag vrijelijk gebruik gemaakt worden mits de Staat van Groningen als bron wordt vermeld.

Tenzij anders vermeld zijn de gegevens waaronder afbeeldingen afkomstig uit systemen en applicaties van provincie Groningen of van vrij bruikbare fotoverzameling op internet zoals Pixabay of Unsplash. De foto's in de Erfgoedmonitor zijn door het bedrijf Fenicks gemaakt in opdracht van de provincie. Foto's uit de Beeldbank van de provincie Groningen en vallen onder de CC BY-NC 4.0 licentie. 

Bij de samenstelling van de Staat van Groningen gaan wij uiterst zorgvuldig te werk. Mocht u desondanks van mening zijn dat uw intellectuele eigendomsrecht of recht op privacy wordt geschonden op deze website, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Privacy

Voor zover op deze website van toepassing geldt de algemene Privacy verklaring van provincie Groningen.

Toegankelijkheid

Deze website is deels wel en deels beperkt of niet bruikbaar voor mensen met een beperking. Daar zijn wij ons van bewust.

Het toegankelijk maken van de interactieve tabellen, grafieken en kaarten is en blijft een uitdaging. Voelt u zich beperkt in het gebruik? Zo ja, neem dan contact op en denk met ons mee over hoe het beter kan.

Contact opnemen

Contact opnemen kan door een email te sturen aan info@provinciegroningen.nl of gebruik het mailformulier.

Logo

Een veel gebruikte vorm voor de weergave van een indicator is die van een analoge snelheidsmeter of toerenteller. Omdat het in de Staat van Groningen zo specifiek over de provincie Groningen gaat is er een combinatie gemaakt van een kaart van de provincie met een soort kwaliteitsmeter. 

Logo van de Staat van Groningen