Colofon

De Staat van Groningen is een productie van de provincie Groningen in samenwerking met vrijwel alle teams binnen de provinciale organisatie en externe organisaties als de Omgevingsdienst Groningen.

Intellectueel eigendom en proclaimer

Het intellectueel eigendom van de hele Staat van Groningen ligt bij de provincie Groningen. Van de inhoud mag voor niet commerciƫle doeleinden vrijelijk gebruik gemaakt worden mits de Staat van Groningen als bron wordt vermeld, volgens de CC BY-NC 4.0 licentie.

Tenzij anders vermeld zijn de gegevens afkomstig uit systemen en applicaties van provincie Groningen. De foto's zijn afkomstig uit fotoverzamelingen zoals Pixabay, Unsplash en Shutterstock. De foto's in de Erfgoedmonitor zijn door het bedrijf Fenicks gemaakt in opdracht van de provincie. Foto's uit de Beeldbank van de provincie Groningen vallen onder de CC BY-NC 4.0 licentie.
Hergebruik van foto's uit de Staat van Groningen is niet toegestaan; daarvoor verwijzen wij naar de eerder genoemde bronnen.

Bij de samenstelling van de Staat van Groningen gaan wij uiterst zorgvuldig te werk. Mocht u desondanks van mening zijn dat uw intellectuele eigendomsrecht of recht op privacy wordt geschonden op deze website, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Privacy

Voor zover op deze website van toepassing geldt de algemene Privacy verklaring van provincie Groningen.

Toegankelijkheid

Deze website is deels wel en deels beperkt of niet bruikbaar voor mensen met een beperking. Daar zijn wij ons van bewust.

De website heeft als doel om veel gegevens beschikbaar te stellen en daarbij is en blijft het toegankelijk maken van de interactieve tabellen, grafieken en kaarten een uitdaging. Wij denken dat wij voor een website met dat doel een goede balans hebben gemaakt tussen rijke informatie bieden en toegankelijkheid. Voelt u zich toch beperkt in het gebruik, neem dan contact op en denk met ons mee over hoe het beter kan.

Contact opnemen

Contact opnemen kan door een email te sturen naar info@provinciegroningen.nl of gebruik het contact formulier.

Bezoekcijfers

Wat zien we?
Het bovenstaande dashboard geeft de bezoekcijfers van deze website weer middels twee tab bladen. De bezoekcijfers worden geregistreerd door Matomo wat aan de AVG-wetgeving voldoet. 

De tab "Paginaweergaven" toont het totaal aan opgevraagde en dus bezochte pagina's per maand. In de tab "Bezoekers" is het aantal bezoekers te zien.

Logo

Een veel gebruikte vorm voor de weergave van een indicator is die van een analoge snelheidsmeter of toerenteller. Omdat het in de Staat van Groningen zo specifiek over de provincie Groningen gaat is er een combinatie gemaakt van een kaart van de provincie met een soort kwaliteitsmeter.

Logo van de Staat van Groningen