Colofon

De Staat van Groningen is een productie van de provincie Groningen in samenwerking met vrijwel alle andere afdelingen binnen de provincie en organisaties als de Omgevingsdienst Groningen.

Toegankelijkheid

Deze website is beperkt bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Daar zijn wij ons van bewust.

De site ondersteunt op dit moment navigatie met het toetsenbord en afbeeldingen zijn voorzien van een beschrijvende tekst. Ook is de tekstgrootte met een moderne browser instelbaar.

Binnen enkele weken zal een toegankelijkheidstoets worden uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen zo snel mogelijk worden verwerkt.

Deze website is gepubliceerd op 12 maart 2019 en zal uiterlijk op 23 september 2019 zo veel mogelijk voldoen aan de eisen die aan de toegankelijkheid van overheidswebsites worden gesteld. Deze datum is conform artikel 6 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Intellectueel eigendom en proclaimer

Het intellectueel eigendom van de hele Staat van Groningen, inclusief de Milieumonitor ligt bij de provincie Groningen.
Van de inhoud mag vrijelijk gebruik gemaakt worden mits de Staat van Groningen als bron wordt vermeld.

Tenzij anders vermeld zijn de gegevens waaronder afbeeldingen afkomstig uit systemen en applicaties van provincie Groningen of van vrij bruikbare fotoverzameling op internet zoals Pixabay of Unsplash. De foto's in de Erfgoedmonitor zijn door het bedrijf Fenicks gemaakt in opdracht van de provincie. Foto's uit de Beeldbank van de provincie Groningen en vallen onder de CC BY-NC 4.0 licentie. 

Voor zover op deze website van toepassing geldt de algemene Privacy verklaring van provincie Groningen.

Bij de samenstelling van de Staat van Groningen gaan wij uiterst zorgvuldig te werk. Mocht u desondanks van mening zijn dat uw intellectuele eigendomsrecht of recht op privacy wordt geschonden op deze website, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@provinciegroningen.nl of het mailformulier.