Wonen, werken en winkelen

De woningmarkt is een landelijke markt geworden. Groningen is aantrekkelijker geworden voor mensen van buiten de provincie. Flexwoningen worden vaker ingezet als tijdelijke oplossing voor allerlei krapte.

Groningen is een van de provincies met de grootste plancapaciteit voor nieuwe woningen tot 2030.

Ondanks de coronapandemie is de winkelleegstand in de provincie behoorlijk afgenomen.