Deelgebieden

Houtwallen bij Nuis in het Westerkwartier

Provincie Groningen

Tussen 2000 en 2020 zijn de houtsingels in Gorecht, Westerwolde en Westerkwartier gemonitord. Op deze pagina is het algemene beeld en tendens van de houtsingels in deze drie deelgebieden te vinden.

Houtwal in het Gorecht

Gorecht

Op deze pagina is de monitoring van houtwallen- en singels in Het Gorecht toegelicht.

Houtwal in Westerwolde

Westerwolde

Op deze pagina is de monitoring van houtwallen- en singels in Westerwolde toegelicht.

Houtsingel in het Zuidelijk Westerkwartier

Westerkwartier

Op deze pagina is de monitoring van houtwallen- en singels in Het Westerkwartier toegelicht.