Essen

Essen zijn met mest opgehoogde akkerbouwlanden rondom dorpen die op een zand- of keileemrug liggen. Essen hebben hierdoor een bijzonder bodemarchief. De karakteristieke bolle ligging en het open karakter van de essen dragen in sterke mate bij aan de identiteit en samenhang van het esdorpenlandschap. Essen komen voor in Westerwolde en Gorecht.

Esranden hebben een kenmerkend reliëf en liggen op de overgang van het hoger gelegen es naar het lager gelegen beekdal (landschap) en worden weergegeven als er minimaal 0,5 meter hoogteverschil is.