Geluid

Indicatoren die voor de hele provincie gelden op het gebied van geluid zijn te vinden onder het provinciebrede deel van de milieumonitor.

Voor het Eemsdeltagebied zijn, in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, aanvullend op het algemene geluidbeleid kaders gesteld voor de cumulatieve geluidbelasting en voor windparken. Hoe het geluid zich ontwikkelt houden we bij. Ook hebben we in dit gebied een geluidmeetnet opgezet. De resultaten daarvan zijn op deze pagina te bekijken.