Geluidsbelasting windparken

In de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl hebben wij bepaald dat de geluidsbelasting per windpark moet voldoen aan gestelde normen. De aantallen woningen per park in de verschillende geluidsbelastingklassen zijn een geschikte indicator om dit in de gaten te houden.