Mobiliteitsmonitor

Een toenemend belang van de Stad, maar ook een toenemen urbanisatie en vergrijzing en krimp in grote delen van de provincie. Er is veel belang bij een goede bereikbaarheid en daarom wordt het grootste deel van het provinciale budget aan bereikbaarheid besteed. Deze mobiliteitsmonitor geeft inzicht in de staat van en beleidsopgave voor de verschillende mobiliteitsaspecten.