Provincie

Houtsingels en houtwallen zijn in Westerwolde, het Gorecht en in het Zuidelijk Westerkwartier belangrijke dragers van het landschap. Ze zorgen voor een kleinschalig, besloten landschap en vertellen ons niet alleen het verhaal over het landschap en hoe dit ontstaan en gebruikt is, ook dragen ze bij aan de biodiversiteit. De belevingswaarde en de kleinschaligheid in deze gebieden is een waarde die we van provinciaal belang beschouwen. In Gorecht, Westerwolde en Westerkwartier wordt dan ook de status van de houtsingels sinds 2000 gemonitord.