Biologische landbouw

Hier zijn gegevens te vinden over biologische landbouw in de provincie Groningen. Het gaat hierbij onder meer om het aantal (en aandeel) biologische bedrijven en biologisch gehouden veedieren. Ook wordt gekeken naar de oppervlakte van het biologisch landbouwareaal en wordt de huidige situatie in Groningse vergeleken met eerdere perioden en andere regio's.