Thema's

Ringslang

Biodiversiteit

De provincie heeft een meetnet waarmee de biodiversiteit binnen en buiten het NNN gemeten wordt.

Flonderpad door natuurgebied Dannemeer

Areaal natuurgebieden en natuur- en landschapsbeheer

In Groningen wordt flink ingezet op de uitbreiding van het areaal natuur.

Roepende grutto op een houten hekpaal.

Groninger soorten

De Provincie Groningen besteedt aan deze soorten speciale aandacht.