Biodiversiteit

De provincie heeft een meetnet waarmee de biodiversiteit binnen en buiten het NatuurNetwerk Nederland (NNN) gemeten wordt. Dit wordt aangevuld met gegevens van bijvoorbeeld het Kenniscentrum Akkervogels. Daarmee wordt een Natuurmonitor samengesteld. Onderstaande links verwijzen naar die Natuurmonitor.