Indicatoren Biodiversiteit

Bontbekplevier staat in het slik

Broedvogels kwelders

In 2027 moet de realisering van het NatuurNetwerk Nederland afgerond zijn, met onder meer ruim 10.000 hectare nieuwe natuur.

Schreeuwende scholekster

Broedvogels kwelder versus grasland

Sommige broedvogels komen in beide biotopen voor, met soms grote verschillen in de trends.

Grutto

Weidevogels

De stand van de weidevogels is een van onze aandachtspunten. Er zijn soorten waar het goed mee gaat, met andere gaat het minders.

Blauwborst met prooi

Akkervogels

De trends laten een divers beeld zien, met de blauwborst gaat het goed, met de ringmus allerminst.

Roepende grutto op een houten hekpaal.

Groninger soorten

De provincie Groningen besteedt aan deze soorten speciale aandacht.