Thema's

Dronefoto van het Boterdiep en omliggende landbouwgrond bij Doodstil

Landbouw

Het landbouwareaal in Groningen bedraagt ca. 160.000 ha en is sinds 2000 met ruim 3% kleiner geworden.

Winkelcentrum Paddepoel

Bedrijven

Voor bedrijven zijn zowel bedrijfslocaties als de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel van belang.

Grote nieuwe huizen in de Einthovenstraat in Stad Groningen

Wonen, werken en winkelen

Groningen is erg in trek geraakt, vanuit het hele land. Hoe staat het met de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het winkel aanbod in Groningen.

Wegmarkering op het asfalt van een e-bike

Mobiliteit

Mobiliteit is de schakel tussen wonen, werken, winkelen en vrije tijd.

Enorme rotorbladen van windmolens liggen klaar voor transport

Energie

Energie is een belangrijk vraagstuk in het kader van klimaatproblematiek en heeft een grote impact op het ruimtegebruik.