Gorecht

De Hondsrug wordt al lang bewoond dankzij de hogere ligging en de aanwezigheid van beeksystemen van de Drentsche Aa en de Hunze aan beide weerszijden van de Hondsrug. Op de Hondsrug en op de overgang naar de lager gelegen beekdalen liggen houtwallen en meidoornhagen die fungeren als natuurlijke perceelscheiding en veekering.

In het Gorecht is ruim 80 kilometer aan houtwallen en hagen aanwezig. Ze vormen het leef- en verbindingsgebied voor diverse soorten flora en fauna. Deze veelzijdigheid is van belang voor de productie van zuurstof, de bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen.