Thema's

Boerderij met molen in kleinschalig landschap

Aantal bedrijven

In 2022 waren er 2.460 landbouwbedrijven in de provincie Groningen. De afgelopen jaren is dit aantal flink afgenomen (ca. 41% sinds 2000). De gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf is in deze periode juist sterk gestegen (ca. 65%).

Veehouder met zijn zoontje bij hun koeien

Bedrijfsopvolging en leeftijdsopbouw bedrijfsleiders

De gemiddelde leeftijd van bedrijfsleiders in de landbouwsector ligt vrij hoog. Over de gehele provincie heeft 71,6% van de bedrijfsleiders een leeftijd van 50 jaar of hoger. Voor ca. 64% van de bedrijven is de continuïteit voor de komende 15 jaar (al) gewaarborgd.