Landbouw-bedrijven

In dit onderdeel van de landbouwmonitor wordt ingezoomd op de bedrijven in de landbouwsector. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het totaal aantal landbouwbedrijven, het aantal bedrijven per type (akkerbouw, graasdieren, tuinbouw etc.) en het bedrijfsoppervlak. Ook wordt de huidige Groningse situatie in perspectief geplaatst door het te vergelijken met eerdere perioden en andere regio's. Daarnaast zijn hier ook gegevens te vinden over bedrijfsopvolging en leeftijdsopbouw van bedrijfsleiders in de landbouwsector.