Werkgelegenheid en vestigingen

De vrijetijdssector is een relatief grote sector in de provincie Groningen, met een aandeel van meer dan 6% van de totale werkgelegenheid. De sector is de afgelopen jaren gemiddeld genomen de zesde sector in de provincie qua werkgelegenheid. Daarmee is de vrijetijdssector groter dan sectoren als de bouw en landbouw en visserij, vergelijkbaar met de overheidssector, en kleiner dan sectoren als het onderwijs en de zorg.

Bron foto: Wilco van der Laan.