Gemeenten

De data over banen en vestigingen in de Groningse vrijetijdssector zijn ook beschikbaar op gemeenteniveau. Per gemeente verschilt het aantal banen en vestigingen in de vrijetijdssector aanzienlijk. Het economisch belang van de vrijetijdseconomie kan dan ook per gemeente verschillen.