Kerngegevens provincie

Hier zijn een aantal kerngegevens over de provincie weergegeven, met name rond de twee thema's arbeidsmarkt en demografie.