Indicatoren Hubs

Wat zie je?
Bovenstaande kaarten tonen alle Hubs in de provincies Groningen en Drenthe en de voorzieningen die op deze Hubs beschikbaar zijn. Het is mogelijk om te filteren op gemeente.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De bron voor deze gegevens is een databestand waarin alle voorzieningen van alle hubs zijn opgenomen. Dit databestand wordt doorlopend bijgewerkt als er nieuwe voorzieningen worden geplaatst.

Bron: Inventarisatie voorzieningen Hubs provincie Groningen en Drenthe