Thema's

Vlucht kluten

Trends kustvogels

Van de kwelders langs de Noordkust en Dollard worden de broedvogelgegevens uit 2012 en 2018 met elkaar vergeleken.

Sateliet opname met de Eemshaven en de locatie van het broedeiland Stern

Broedeiland Stern

Een bijzonder project heeft geleid tot het broedeiland Stern waar sinds 2018 met veel succes een kolonie visdieven en noordse sterns functioneert.

Wuivend zeekweek langs een drooggevallen slenk op de kwelder

Zeekweek

Op delen van de kwelder is zeekweek ongewenst dominant. Voor de bestrijding hiervan verstrekt de provincie subsidie. De eerste effecten zijn zichtbaar.

foto 1: Bontbekplevier - Jan van 't Hoff
foto 2: Kluten - Shutterstock
foto 3: Broedeiland Stern - Sovon