Kwelders

Van de kwelders langs de Noordkust en Dollard worden de broedvogelgegevens uit 2012 vergeleken met die uit 2018. Ook zijn de eerste, succesvolle resultaten bekend van het nieuwe broedeiland Stern in de Eems.