Thema's

Bos met restanten van stammen en takken na houtkap

Productiebossen

Productiebossen in Groningen.

Bosrand langs grasland

Bos en hout

Bos en hout is een uitvoeringsprogramma van de provincie Groningen.

Toelichting

Met bos wordt begroeiing bedoeld die voornamelijk bestaat uit opgaande bomen, hoger dan 8 meter met daarbij een ondergroei van struiken en kruiden. Er wordt onderscheid gemaakt in boomlaag, struiklaag en kruidlaag. De kruidlaag is de laag planten tot 135 cm hoog en de struiklaag is die van 135 tot 800 cm hoog. Daarboven spreekt men van de boomlaag.

Een bos is in Nederland een bos als deze minstens 1000 vierkante meter groot is.