Bos

De landschappelijk waardevolle bossen liggen in het zuiden van de provincie en maken onderdeel uit van de besloten en kleinschalige landschappen van het Zuidelijk Westerkwartier, Westerwolde en het Gorecht. Ze liggen voornamelijk binnen het NatuurNetwerk Nederland, maar ook daarbuiten liggen verspreid over de provincie (tijdelijke) productiebossen (houtteelt), dorpsbossen en beplante 'overhoeken' als gevolg van ruilverkavelingen in de landbouw. Voor de natuur zijn bossen van groot belang omdat ze een habitat zijn voor veel insecten, vogels en andere dieren.