Subthema's staat van onderhoud

molen in slechte staat van onderhoud

Onderhoud

In de erfgoedmonitor wordt de staat van onderhoud van (archeologische) monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden en objecten in de provincie Groningen gemonitord.

Kaart van Groningen in hexagonale vlakken met de gemiddelde Staat van Onderhoud per vlak.

Kaart

Met een kaart is de staat van onderhoud door de gehele provincie Groningen visueel gemaakt.

Ons beleid

Goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen. In het ERL-programma en het Erfgoedprogramma zijn afspraken gemaakt met het ministerie van OCW en de Nationaal Coördinator Groningen om gezamenlijk middelen bij elkaar te brengen voor het restaureren en/of onderhouden van rijks monumenten, en dit door middel van subsidies te verdelen over rijkmonumenten in de provincie Groningen. In het aardbevingsgebied zijn deze subsidies ook bedoeld voor rijksmonumentale woonhuizen (daarbuiten niet). Daarnaast heeft de Provincie Groningen het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aangevuld en uitgebreid. Dit is een fonds voor gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beeldbepalende panden. Uit dit fonds kunnen laagrentende leningen worden verstrekt voor o.a. restauratie, herbestemming en verduurzaming (voor meer info www.restauratiefonds.nl). Sinds 2021 bestaat ook de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in het aardbevingsgebied. Het betreft subsidies voor het regulier onderhoud.

Provinciale rol en beleid

De provincie Groningen is de trekker als het gaat om de bundeling van budgetten ten behoeve van financiële mogelijkheden voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beeldbepalende panden. Voor rijksmonumenten zijn er twee subsidieregelingen namelijk de GRRG (Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten) en de RORG (Regulier Onderhoud Rijksmonumenten). Voor gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden bestaat de hierboven genoemde mogelijkheid tot een laagrentende lening en subsidie voor regulier onderhoud. Voor beide fondsen geldt dat de middelen ingezet worden voor restauratie, onderhoud (achterstallig, regulier, ontijdig) en het toekomstbestendig maken (herbestemmen/verduurzamen). De provincie Groningen voert de drie genoemde subsidieregelingen uit.

Doelstellingen

Het doel van de fondsen is het verbeteren van de algehele staat van onderhoud van erfgoed in de provincie. Goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen en weersinvloeden.

Beleidsinstrumenten