Staat van onderhoud

In de erfgoedmonitor wordt de staat van onderhoud van (archeologische) monumenten en karakteristieke/beeldbepalende panden/objecten in de provincie Groningen gemonitord. De objecten worden ingedeeld in vier categorieën; goed, redelijk, matig en slecht. Inzicht in de staat van onderhoud van het erfgoed stelt de provincie in staat de benodigde (toekomstige) financiering in te kunnen schatten en het beleid bij te sturen.