Subthema's staat van onderhoud

molen in slechte staat van onderhoud

Onderhoud

In de erfgoedmonitor wordt de staat van onderhoud van (archeologische) monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden en objecten in de provincie Groningen gemonitord. 

Kaart van Fenicks met staat van onderhoud

Kaart

In dit thema is met een kaart de staat van onderhoud door de gehele provincie Groningen visueel gemaakt.

Het Calmershuis, het oudste stenen huis in de Stad

Bouwperiode

Per bouwperiode is vaak ander bouwmateriaal gebruikt. Ook dit kan iets zeggen over de staat van onderhoud. 

Ons beleid

Goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen. In het ERL-programma en het Erfgoedprogramma zijn afspraken gemaakt met het ministerie van OCW en de Nationaal Coordinator Groningen om gezamenlijk middelen bij elkaar te brengen voor het restaureren en/of onderhouden van rijks monumenten, en dit door middel van subsidies te verdelen over rijkmonumenten in de provincie Groningen. In het aardbevingsgebied zijn deze subsidie ook bedoeld voor rijksmonumentale woonhuizen (daarbuiten niet). Daarnaast heeft de Provincie Groningen het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aangevuld en uitgebreid. Dit is een fonds voor gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beeldbepalende panden. Uit dit fonds kunnen laagrentende leningen worden verstrekt voor o.a. restauratie, herbestemming en verduurzaming (voor meer info www.restauratiefonds.nl). 

Provinciale rol

De provincie Groningen is de trekker als het gaat om de bundeling van budgetten ten behoeve van financiële mogelijkheden voor rijksmonumenten, karakteristieke panden en beeldbepalende panden. Voor rijksmonumenten zijn er twee subsidieregelingen en voor karakterstieke en beeldbepalende panden een mogelijkheid tot een laagrentende lening. Voor beide fondsen geldt dat de middelen ingezet worden voor restauratie, onderhoud (achterstallig, regulier, ontijdig) en het toekomstbestendig maken (herbestemmen/verduurzamen).

Ons beleid

De provincie Groningen voert twee subsidieregelingen uit namelijk de GRRG (Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten) en de RORG (Regulier Onderhoud Rijksmonumenten). Daarnaast is het Cultuurfonds voor Monumenten verbreed met een fonds ten behoeve van gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden.

Doelstellingen

Het doel van de fondsen is het verbeteren van de algehele staat van onderhoud van erfgoed in de provincie. Goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen en weersinvloeden.

Beleidsinstrumenten