Wat zie je?

De kaart geeft een visueel beeld van de staat van onderhoud verspreid door de provincie Groningen en ten opzichte van het aardbevingsgebied (exclusief archeologie).

Wat monitoren we? 

Er wordt gemonitord wat de staat van onderhoud van erfgoed gebouwen/objecten is. Hierdoor kan de onderhoudsbehoefte worden ingeschat. Ook is er een relatie gelegd met de erfgoedcategorie zodat het mogelijk is de kosten per type erfgoed in relatie tot de staat van onderhoud te bepalen.

Achtergrond

Aan de hand van o.a. deze kaart kunnen we in de loop van de jaren wijzigingen zien en kunnen we ons beleid eventueel bijsturen. Ook kunnen we zien of ons beleid effect heeft.