Indicator staat van onderhoud op de kaart

De kaart geeft een visueel beeld van de staat van onderhoud verspreid door de provincie Groningen en ten opzichte van het aardbevingsgebied. De rijks- en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied zijn in 2020 geactualiseerd. Ook zijn er meer objecten in de lopende nulmeting opgenomen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de kaart van de nulmeting. Hiermee kunnen de verschillen per gemeente/gebied inzichtelijk gemaakt worden.