Milieumonitor provincie Groningen

Hoe Staan het Milieu en ons milieubeleid ervoor?

Groningen is een relatief schone provincie en dat willen we graag zo houden. Daarom zien we erop toe dat bedrijven steeds schoner gaan produceren, met bijvoorbeeld milieuvriendelijke grondstoffen en minder geluid. Daarnaast stimuleren we duurzaam bodembeheer. Samen met andere overheden bepalen we hoe afvalstoffen moeten worden ingezameld en verwerkt. Al onze taken staan in ons Milieuprogramma. Bekijk ook het filmpje YouTube over onze taken op het gebied van milieu.