Thema's

Aardgaslocatie kolham

Gaswinning

Sinds de jaren '60 wordt gas gewonnen uit de Groningse bodem, zowel uit het bekende Groningen veld ("Slochteren") als uit 28 kleinere gasvelden.

Google's datacenter in de Eemshaven (foto Google)

Datacenters

In de provincie staan meerdere datacenters, grootverbruikers van energie.

Zonnepanelen, windmolens en elektriciteitsmasten

Duurzame Energieproductie

Om onze CO2 uitstoot te verminderen wordt er de komende jaren steeds meer duurzame energie uit zon en wind opgewekt in de provincie Groningen. Dit dashboard geeft een overzicht van de locaties van zonne- en windparken in onze provincie.

Screenshot van de openingspagina van de Klimaatmonitor

Energieverbruik

Het energieverbruik van huishoudens en sectoren wordt in het Dashboard Energieverbruik van de Regionale Klimaatmonitor weergegeven. Dat dashboard bevat ook het energieverbruik in de gebouwde omgeving en uitgesplitst naar elektriciteit en gas.

Screenshot van de openingspagina van de Klimaatmonitor

Hernieuwbare energie

Het Dashboard Hernieuwbare Energie van de Regionale Klimaatmonitor geeft inzicht in het aandeel aan hernieuwbare energie wat betreft warmte en elektriciteit, die laatste verdeeld in herkomst naar zon- en windenergie.