Energie

Groningen zal net als de rest van Nederland in de toekomst meer gaan merken van de gevolgen van klimaatverandering. Om verdergaande gevolgen van klimaatverandering te voorkomen moeten we zorgen dat we de uitstoot van CO2 terugdringen. De energietransitie speelt hierin een belangrijke rol.

De huidige beleidsambitie is dat in 2030 zeventig procent van het elektriciteitsgebruik van zon- en windenergie afkomstig is. Dit betekent niet alleen meer zonneweiden op land. Meer dan de helft van deze energie zou geproduceerd moeten worden via wind op zee.