Indicatoren Datacenters

Wat zie je?

De kaart toont de locatie van 6 van de 7 datacenters in de provincie Groningen. 

Datacenters zijn afhankelijk van hun omvang grote energieverbruikers. De meest verbruikte soort energie is zogenaamde groene stroom. Voor het grootste deel wordt deze door de datacenters ingekocht en voor een klein deel ook op de locatie opgewekt. Het hergebruik van koelwater wordt voor zover bekend weinig gedaan.

Zie voor meer informatie onderstaande bronnen.

Bron:
   Locaties: Dutch Data Center Association
   Verbruik en duurzaamheid: Antwoord op Statenvragen betreffende duurzaamheid datacenters en datagebruik
Foto: Google