Thema's

Zeearend

Toestand van de natuur 2017

De Toestand werd eens in de 4 jaar uitgebracht. De laatste versie is van 2017 en is als PDF gepubliceerd:

Bontbekplevier staat in het slik

Kwelders

De kwelders aan de rand van Groningen zijn een belangrijk gebied voor onze natuur, sommige soorten gedijen daar goed, andere minder of juist te goed.

Schreeuwende scholekster

Broedvogels kwelder versus grasland

Sommige broedvogels komen in beide biotopen voor, met soms grote verschillen in de trends.

Grutto

Weidevogels

De stand van de weidevogels is een van onze aandachtspunten. Er zijn dalers en stijgers.

Blauwborst met prooi

Akkervogels

De trends laten een divers beeld zien, met de blauwborst gaat het goed, met de ringmus allerminst.

Roepende grutto op een houten hekpaal.

Groninger soorten

De Provincie Groningen besteedt aan een deze soorten speciale aandacht.