Toestand van de natuur

Hoe Staat het met onze biodiversiteit?

Natuur is een van de kenmerkende karakteristieken van onze provincie. We koesteren deze karakteristiek en waar nodig versterken we hem met oog voor de omgeving. Het doel is een toekomstbestendige, robuuste, schone, gevarieerde en tegelijk beleefbare natuur.

Om te beoordelen of het gestelde doel wordt gehaald, worden een aantal soortgroepen geinventariseerd. De aantallen en de trends van deze soorten geven een indicatie of karakteristieke kenmerken van het landschap behouden blijven en/of waar nodig moeten worden hersteld.