Groninger soorten

De Wet natuurbescherming verplicht de provincie zorg te dragen voor alle wilde planten en dieren. Om daar handen en voeten aan te geven heeft de provincie Groningen de Lijst Groninger soorten en habitats opgesteld.