Karakteristieke waterlopen

Karakteristieke waterlopen hebben meestal een natuurlijke oorsprong en zorgen voor de afwatering van een gebied. In de zandgronden in de zuiden van de provincie en in de overgangen van veen naar klei liggen beken die oppervlakte- en grondwater uit Friesland en Drenthe naar Groningen brengen. In het noordelijk kleigebied liggen de maren die het water verder afvoeren naar de Waddenzee en de Dollard. Door hun natuurlijke oorsprong kronkelen deze waterlopen door het landschap en vertellen ze ons meer over de ontginning en de ontstaansgeschiedenis van Groningen. Planten en dieren profiteren van waterlopen omdat ze verbindingszones vormen tussen natuurgebieden.