Indicatoren

Voorlopige cijfers

In het overzicht zijn voorlopige cijfers gebruikt zoals die op 16 maart aan het eind van de ochtend.

Opkomst

Met een opkomstpercentage van ruim 62,4% zit Groningen ruim boven het landelijk gemiddelde van 57,5%.

Partijen

Van de politieke partijen is BBB ruimschoots de grootste partij geworden met bijna een kwart van de stemmen. Alleen in de gemeente Groningen is GroenLinks de grootste partij.

Bron: De Kiesraad bewerkt door de provincie Groningen.