Ketenvervoer

Een verplaatsing kan uit verschillende vervoerswijzen bestaan: bijvoorbeeld op de fiets van huis naar het station en vanaf daar met de trein en de bus naar de eindbestemming. Dit noemen we ketenvervoer. Omdat ketenvervoer een goed en duurzaam alternatief is voor de auto, draagt het bij aan de bereikbaarheid en duurzaamheid van de provincie.

Deze Ketenmonitor geeft als onderdeel van de Mobiliteitsmonitor inzicht in het gebruik en de beleving van ketenvervoer en in de effecten ervan op de beleidsdoelen van de provincie.

Aan de Ketenmonitor wordt doorlopend gewerkt, waarbij nieuwe databronnen en analyses worden toegevoegd zodra deze beschikbaar zijn.