Thema's

Fietser bij de fietstunnel onder station Europapark

Bereikbaarheid

Onze mobiliteitsvoorzieningen zijn de schakel tussen wonen, werken en vrije tijd. Binnen Groningen en met de wereld om ons heen. Wij organiseren publieke mobiliteit en beheren en onderhouden veel wegen, fietspaden, bruggen en andere infrastructuur.

Ambulance

Verkeersveiligheid

Veilig verkeer is een harde randvoorwaarde bij alles wat wij doen met mobiliteit. Met goede verkeersveiligheid daalt het aantal ongelukken in het verkeer. Daarmeee daalt ook het aantal verkeersslachtoffers. Tenslotte wil iedereen 's avonds weer veilig thuiskomen.