Mobiliteit

Met zorgeloze mobiliteit dragen wij bij aan brede welvaart. Onder zorgeloze mobiliteit verstaan wij: geen emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en minder valide. Betaalbaar, veilig, comfortabel en gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.