Bereikbaarheid

Onze mobiliteitsvoorzieningen zijn de schakel tussen wonen, werken en vrije tijd. Binnen Groningen en met de wereld om ons heen. Wij organiseren publieke mobiliteit en beheren en onderhouden veel wegen, fietspaden, bruggen en andere infrastructuur.