Indicatoren ontwikkeling reiskilometers auto

Wat zie je?

In de cijfers is te zien dat het verkeer van/naar de stad en dan met name op de rijkswegen door de jaren heen groeit. Terwijl het verkeer op onze provinciale wegen het laatste decennium redelijk stabiel is. Te zien is ook dat de stagnatie door de economische crisis 2008-2015 achter ons ligt.
Uit verdiepende analyses voor de regio Groningen-Assen weten we dat met name het verkeer van buiten de regio Groningen-Assen naar de stad sterk is gegroeid. Dit verklaart waarom juist de rijkswegen groei laten zien en de provinciale wegen een stabieler beeld. Ook weten we dat er een groei optreedt van woon-werkverkeer vanuit de stad naar omliggende plaatsen.

Duidelijk te zien is de grote daling in afgelegde auto kilometers in 2020 ten gevolge van de Coronacrisis.

Bron: Provincie Groningen 2022