Ontwikkeling reiskilometers auto

De auto blijft in grote delen van de provincie een handig vervoermiddel.