Thema's

Groningse boerderij in een grootschalig landschap

Bedrijven

Hier zijn onder andere gegevens te vinden over het aantal landbouwbedrijven (per type) en het gemiddelde bedrijfsoppervlak. Ook wordt gekeken naar leeftijdsopbouw van bedrijfsleiders.

klaprozen in het graan

Biologische landbouw

In dit onderdeel wordt ingezoomd op de situatie omtrent biologische landbouw. Hierbij gaat het onder meer om het aantal biologische bedrijven, de ontwikkeling hiervan over tijd en een vergelijking met andere provincies.

Moderne boeren schuur met voersilo's

Veehouderij

Onder dit kopje zijn gegevens te vinden over Groningse veehouderijen en het aantal dieren dat gehouden wordt.