Wierden

Een wierde is een door de mens opgeworpen heuvel om zich voldoende te beschermen tegen de zee, met als doel er te kunnen blijven wonen en werken. Permanente vestiging op een wierde maakte ontsluiting, ontginning en bewerking van het omringende natte en vruchtbare kwelderlandschap mogelijk. De wierden en -dorpen liggen als hoger gelegen en verdichte groene 'eilanden' in de grootschalige open ruimte. 

Wierden zijn cultuurhistorische en archeologisch van grote waarde. Ze zijn een belangrijk onderwerp in de ontstaans- en ontginningswijze van Waddenkust en Wierdenland.