Thema's

Typisch Gronings groen fietsverkeerlicht met 050 logo

Effect op de beleidsdoelen

Deze pagina geeft inzicht in het effect van fietsen op de gezondheid van Groningers en de bijdrage aan CO2-besparing.

Gezin met bakfiets en gewone fiets

Fietsgebruik

Klik hier om te zien hoeveel inwoners van Groningen fietsen en waarom zij dat doen.

Fietser op fietspad langs Reitdiep

Fietsbeleving

Fietsen is beleven en een betere beleving heeft een positief effect op het fietsgebruik. Op deze pagina is te vinden hoe inwoners van Groningen het fietsen in de provincie beleven.