Indicatoren Fietsbeleving


Wat zie je?

In 2019 en 2022 is een enquête gehouden, waarin gevraagd is naar het oordeel over het fietsen in de provincie en in de verschillende gemeenten in het algemeen. De resultaten zijn hierboven weergegeven. Op de pagina over de beleving van het fietsnetwerk is het oordeel over specifieke aspecten van het fietsnetwerk te vinden.

Wat valt op?
In alle gemeenten wordt een voldoende gegeven als algemeen oordeel over het fietsen. Het Programma Mobiliteit van september 2022 heeft als doelstelling dat de tevredenheid van fietsers over het fietsen in onze provincie in 2025 een 7,5 scoort en in 2030 met een 7,8 wordt beoordeeld. In 2035 moet dit een 8,0 zijn. In 2022 scoort fietsen een 7,3, er is dus een opgave om hier in 2025 een 7,5 van te maken.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De provincie heeft in 2019 en begin 2022 een fietsenquête uitgevoerd een representatief panel van inwoners van Groningen, waarin vragen werden gesteld over hun fietsgebruik en -beleving. Hierin is onder andere gevraagd naar het oordeel over het fietsen in de provincie en in de verschillende gemeenten.

Bron: Fietsenquête provincie Groningen 2019 en 2022