Indicatoren Fietsbeleving


Wat zie je?

Eind 2019 is een enquête gehouden, waarin gevraagd is naar het oordeel over het fietsen in de provincie en in de verschillende gemeenten. Ook is gevraagd naar de zaken waarin volgens de respondenten het fietsbudget van de provincie het eerste geïnvesteerd moet worden. Op de pagina over de beleving van het fietsnetwerk is het oordeel over specifieke aspecten van het fietsnetwerk te vinden.

Wat valt op?
In alle gemeenten wordt een voldoende gegeven als algemeen oordeel over het fietsen. Qua voorzieningen wordt vooral aandacht gevraagd voor het verbreden van de fietspaden en het verbeteren van de verlichting.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De provincie heeft eind 2019 een fietsenquête uitgevoerd onder 937 respondenten, waarin vragen werden gesteld over hun fietsgebruik en -beleving. Hierin is onder andere gevraagd naar het oordeel over het fietsen in de provincie en in de verschillende gemeenten.

Bron: Fietsenquête provincie Groningen 2019