Indicatoren Beleving


Wat zie je?

Eind 2019 is een enquête gehouden, waarin gevraagd is naar het oordeel over verschillende aspecten van het fietsen in de provincie. De reactie hierop is weergegeven in bovenstaande grafiek. De resultaten kunnen worden gefilterd per gemeente.

Wat valt op?
Fietsen in de provincie Groningen in zijn algemeen wordt gemiddeld gescoord met een 7,4. Alle aspecten scoren een voldoende. Aspecten die lager scoren zijn de begaanbaarheid bij sneeuw en/of bevriezing (cijfer 6,0), de verlichting van de fietspaden (6,4) en de mate waarin ongehinderd kan worden doorgefietst (6,7). Aspecten die het hoogste scoren zijn de kwaliteit van de verharding (7,4) en de aantrekkelijkheid van de omgeving (7,4).

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De provincie heeft eind 2019 een fietsenquête uitgevoerd onder 937 respondenten, waarin vragen werden gesteld over hun fietsgebruik en -beleving. Hierin is onder andere gevraagd naar het oordeel over verschillende aspecten van het fietsen in de provincie.

Bron: Fietsenquête provincie Groningen 2019