Indicatoren Beleving


Wat zie je?

Eind 2019 en 2022 is een enquête gehouden, waarin gevraagd is naar het oordeel over verschillende aspecten van het fietsen in de provincie. De reactie hierop is weergegeven in bovenstaande grafiek.

Wat valt op?
Alle aspecten scoren gemiddeld een 7,4. Aspecten die het hoogste scoren zijn de kwaliteit van de verharding (7,4) en de aantrekkelijkheid van de omgeving (7,4). Aspecten die lager scoren zijn de begaanbaarheid bij sneeuw en/of bevriezing (cijfer 6,0), de verlichting van de fietspaden (6,4) en de stallingsmogelijkheden (6,7). Naar aanleiding van dit laatste aspect is de fietsparkeerdruk bij alle bushaltes gemeten (zie deze pagina voor de resultaten) en wordt waar nodig de capaciteit uitgebreid.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De provincie heeft in 2019 en begin 2022 een fietsenquête uitgevoerd een representatief panel van inwoners van Groningen, waarin vragen werden gesteld over hun fietsgebruik en -beleving. Hierin is onder andere gevraagd naar het oordeel over verschillende aspecten van het fietsen in de provincie.

Bron: Fietsenquête provincie Groningen 2019 en 2022