Broedeiland Stern

Als alternatieve broed locatie voor onder andere sterns in de Eemshaven is in 2018 het nieuwe eiland Stern in de Eems gerealiseerd. Na 2 jaar blijkt dit een doorslaand succes voor visdief en noordse stern. Op de luchtfoto hiernaast is de locatie van het broedeiland te zien.