Reliëf

Het reliëf is het geheel van hoogtes en laagtes in het landschap. Het reliëf speelt een grote rol bij de inrichting van het landschap en de keuze van het grondgebruik. Naast het reliëf dat op natuurlijke wijze is ontstaan (aardkundige waarden) gaat het om reliëf door mensen aangelegd, zoals wierden, dijken en essen.

Monitoring van het reliëf vindt plaats door elkaar opeenvolgende reeksen hoogtekaarten van het Actueel Hoogtebestand Nederland met elkaar te vergelijken. Door vervolgens naar luchtfoto's te kijken wordt bepaald door welke activiteit het reliëf verstoord is.