Thema's

Kromme sloten geven de stroomdraad van de geulen weer, het zijn de oude getijdekreken en –prielen

Aardkundige waarden

Geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap.

Wierde Toornwerd bij Middelstum

Wierden

Men beschermde zich tegen hoog water door de aanleg van wierden met aarde en dierlijk mest.

Reitdiepdijk bij Saaksum

Dijken

Dijken zijn/waren een waterkerende constructie en bestaan meestal uit opgeworpen aarde bedekt met gras of steen.

Boerderij in een Eslandschap

Essen

Essen zijn met plaggenmest opgehoogde oude akkerbouwlanden rondom dorpen die op een zand- of keileemrug liggen.