Fietsverkeer

De fiets is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van stad en landelijk gebied: hij is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie en verbinding tussen mensen.

Deze Fietsmonitor geeft als onderdeel van de Mobiliteitsmonitor inzicht in het gebruik en de beleving van het fietsnetwerk en in de effecten van fietsen op de hogere beleidsdoelen van de provincie.

Aan de Fietsmonitor wordt doorlopend gewerkt, waarbij nieuwe databronnen en analyses worden toegevoegd zodra deze beschikbaar zijn.