Indicatoren Fietsparkeerdruk

Wat zie je?

Tabblad 1 toont de bushaltes met daarbij de capaciteit van de fietsenstalling en de bezetting daarvan op twee verschillende meetmomenten. Tabblad 2 laat zien bij welke bushaltes geen fietsenstallingen aanwezig is, maar waar op beide meetmomenten wel fietsen gestald worden. In tabblad 3 is te zien bij welke bushaltes bij beide metingen meer fietsen werden geteld dan er stallingscapaciteit aanwezig is. Tabblad 4 en 5 tonen de capaciteit, bezetting en tekorten voor specifiek de hubs in de provincie.

Wat valt op?

Op een aantal bushaltes is de capaciteit lager dan de vraag. De provincie pakt dit op als project om de fieststalvoorziening hier uit te breiden. De capaciteit is op de meeste haltes echter toereikend.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?

In oktober 2022 is een fietsparkeerdrukmeting uitgevoerd, waarbij op twee werkdagen de fietsparkeerdruk van alle bushaltes is gemeten.

Bron: Fietsparkeerdrukmeting oktober 2022