Klimaat

Klimaatverandering krijgt een grote invloed op het gebruik van ruimte in de provincie. Extreme weersomstandigheden zullen toenemen. Bodemdaling, verzilting, droogte en overstromingen zullen bepaalde gebieden onvermijdelijk veranderen. Klimaatverandering biedt echter ook kansen zoals meervoudig landgebruik, nieuwe natuur en andere vormen van landbouw.