Regionale Klimaatmonitor

Klimaatverandering krijgt een grote invloed op het gebruik van ruimte in de provincie. Extreme weersomstandigheden zullen toenemen. Bodemdaling, verzilting, droogte en overstromingen zullen bepaalde gebieden onvermijdelijk veranderen. Klimaatverandering biedt echter ook kansen zoals meervoudig landgebruik, nieuwe natuur en andere vormen van landbouw.

De Regionale Klimaatmonitor van de Rijksoverheid voorziet decentrale overheden van informatie over de energietransitie. Op deze pagina zijn enkele thema's uitgelicht waarbij telkens ook wordt verwezen naar de meer uitgebreide dashboards in de Regionale Klimaatmonitor.

Alle dashboards over de provincie Groningen zijn te raadplegen in het Regionale Klimaatmonitor Dashboard provincie Groningen.