Thema's

Screenshot van de openingspagina van de Klimaatmonitor

CO2-uitstoot wegverkeer

De CO2-uitstoot door wegverkeer wordt weergegeven in de grafiek CO2-uitstoot Verkeer en vervoer. Deze grafiek is onderdeel van het veel uitgebreidere Dashboard CO2-uitstoot.

Screenshot van de openingspagina van de Klimaatmonitor

Energieverbruik huishoudens

Het energieverbruik van huishoudens wordt in het Dashboard Energieverbruik weergegeven in de grafiek Energieverbruik Woningen. Dat dashboard bevat ook het energieverbruik in de gebouwde omgeving en uitgesplitst naar elektriciteit en gas.

Screenshot van de openingspagina van de Klimaatmonitor

Energieverbruik sectoren

Het energieverbruik van sectoren maakt samen met het verbruik uitgesplitst binnen elke sector deel uit van het Dashboard Energieverbruik.