Indicatoren demografie

Stand

In bovenstaande overzicht zijn de aantallen inwoners per gemeente te zien en de ontwikkeling daarvan. Het betreft steeds de aantallen op 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2023 zijn het nog voorlopige cijfers, de definitieve aantallen en de aantallen uitgesplitst naar leeftijd voor 2023 komen later dit jaar. Voor de trends zijn vroegere gemeenten samengevoegd tot de 10 gemeenten per 2021. Daardoor kunnen soms kleine variaties optreden doordat bij een herindeling delen van een gemeente naar andere gemeenten zijn gegaan en andere gemeenten in hun geheel over gaan.

Met de herindeling zijn er 4 grotere gemeenten bijgekomen en is de gemeente Groningen nog groter geworden. Groningen is gestegen van de 7de naar de 6de plaats van grootste steden in Nederland. Eindhoven staat op de 5de plaats want die is net iets groter doordat die de laatste jaren nog harder groeit dan de gemeente Groningen.

Ontwikkeling

De provincie als geheel heeft nog steeds een toenemend aantal inwoners, over de afgelopen 10 jaar een toename van +2,5%. Dat is meer dan de andere perifere provincies Friesland en Limburg maar minder dan Drenthe en Zeeland. Van de 12 provincie groeien er 9 harder dan Groningen met als koploper provincie Utrecht met +11% groei sinds 2013. Gemiddeld komt Nederland uit op een groei van +6% over de afgelopen 10 jaar. Over die periode geldt dat van de Groninger gemeenten alleen de gemeenten Groningen en Westerkwartier groei van de totale bevolking vertonen en afhankelijk van de instroom van asielzoekers soms ook Westerwolde. Over het algemeen is de leeftijdsgroep van 35 - 45 jaar de groep die het sterkst achteruit is gegaan.

De laatste jaren daarentegen is, behalve in de gemeente Eemsdelta waar de aardbevingen nog een grote rol spelen, van bevolkingskrimp in de Groninger gemeenten niet of nauwelijks meer sprake. Met dank aan extra instroom in onze (voormalige) krimpgemeenten vanuit de stad Groningen en de rest van Nederland als gevolg van de toegenomen populariteit van het suburbaan/landelijk wonen. En aan het buitenlands vestigingsoverschot, dat net zoals in de rest van Nederland met name veroorzaakt wordt doordat ons bedrijfsleven structureel behoefte heeft aan buitenlandse werknemers.

Bron: CBS februari 2023, bewerkt door de provincie Groningen