Kerngegevens gemeenten

Wat is de stand van zaken

Van ieder van de huidige 10 gemeenten in de provincie zijn hier kerngegevens te vinden. Dat zijn vooral cijfers over arbeidsmarkt en demografie. Voorheen bepaalde de planning van de gemeentebezoeken van de Commissaris van de Koning wanneer informatie geactualiseerd werd. Per 2021 is die koppeling deels los gelaten. Regelmatig worden actualisaties doorgevoerd.