Indicatoren Productiebossen

Wat zie je?

Op de kaart is aangegeven wat in 2020 de status was van het ha aan productiebos in Groningen.

Wat monitoren we?

De monitoring van bos vindt plaats op basis van satellietdata. Door van opeenvolgende jaren hoogtemodellen van bomen te maken en die onderling te vergelijken wordt de wijziging in de oppervlakte aan bos inzichtelijk. Op basis van satellietdata kan ook de samenstelling van het bos (loofbos, naaldbos of gemengd) worden bepaald. Dit is van belang om de omvorming naar meer diversiteit in het bos te monitoren.

De toe- of afname van beplanting (waaronder productiebos) wordt gemonitord. Evenals de nieuwe functies van voormalig productiebos. Inmiddels is het merendeel van productiebos verdwenen en zijn de gronden weer agrarisch in gebruik. We monitoren waar bos gekapt is en waar productiebos is omgezet in een permanent bos of natuurgebied. Dit doen we door een luchtfotoanalyse te doen van 2014 en 2020. Op die manier wordt gekeken wat de status is van het bos en hoe het gebruikt wordt. Ook is gekeken of er veranderingen ten opzichte van de vorige monitoring, 2014, hebben plaatsgevonden.

Wat zegt dit ons? 

In de grafiek is te zien dat er veel productiebos gekapt is. In de periode van 2009 - 2013 is het meeste bos gekapt, meer dan in de periode 2014-2020. Er is ook productiebos veranderd in natuur. In 2020 is er 2 ha nieuw bos bijgekomen. Dit is productiebos dat gekapt is en later weer bos is geworden. 

Productiebos dat is omgezet in permanent bos of natuurgebied wordt meegenomen in de monitoring van bos en hout.