Milieumonitor provincie Groningen

Dit deel van de monitor heeft betrekking op de gehele provincie en richt zich vooral op het in beeld brengen van de gewenste verbetering in de milieukwaliteit.

Milieumonitor Eemsdeltagebied

Dit deel van de monitor heeft specifiek betrekking op het Eemsdeltagebied. Hieronder vallen onder meer de Eemshaven en het gebied rond Delfzijl. Deze monitor richt zich vooral op het bewaken van de grenzen van de milieugebruiksruimte.