Verkaveling

Verkaveling- en infrastructuren laten als zichtbare elementen de historische gelaagdheid van het Groninger landschap zien. De sloten, wijken, wegen en waterlopen zijn van landschappelijke waarde omdat het verkavelingspatroon ons meer vertelt over de landschaps- en ontginningsgeschiedenis van de provincie, van de prehistorie tot aan de huidige tijd. Deze  'groen-blauwe dooradering' is zowel van cultuurhistorisch, landschappelijk als ecologisch belang en speelt een belangrijke rol in de verhoging van de biodiversiteit.