Thema's

Oude diepje weidelust tussen Garnwerd en Winsum

Karakteristieke sloten

Een karakteristieke sloot is in het verleden gegraven om land geschikt te maken voor agrarisch gebruik en de waterstand te reguleren. Sloten werden tevens gebruikt voor transport. 

Veldstreekwijk bij Zevenhuizen

Kanalen en wijken

Kanalen en wijken zijn gegraven voor afwatering, de ontginning van veen, turfwinning en transport van mens en goederen.

Sietse Veldstraweg in Middag-Humsterland

Karakteristieke wegen

Deze komen vooral voor in Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Hier wordt de verkaveling naast sloten en natuurlijke waterlopen bepaald door het wegenpatroon.

Pieterbuurstermaar

Karakteristieke waterlopen

Karakteristieke waterlopen hebben meestal een natuurlijke oorsprong en zorgen voor de afwatering van een gebied.