Subthema's Leegstand

Leegstaande voormalige smederij in Veendam

Leegstand

Leegstand kan een direct gevolg hebben op de staat van onderhoud.

Kerk als woonhuis

Herbestemming

Veel monumenten krijgen in de loop van de tijd een andere bestemming. Dat kan de redding van het monument betekenen, waarbij het behoud van het karakter punt van aandacht is.

Ons beleid

We proberen herbestemming van leegstaande panden te stimuleren. Leegstand is funest voor het voortbestaan van ons erfgoed.

Provinciale rol

We financieren herbestemming, we financieren een steuninstelling op dit terrein en we werken samen met het ministerie van OCW aan een pilot voor herbestemming, verduurzaming en onderwijs.

Ons beleid

De provincie Groningen wil het percentage leegstand in onze provincie naar beneden brengen. Ook proberen we de voorzieningen in onze provincie te betrekken bij het weer herbestemmen van ons erfgoed.

Doelstellingen

We streven naar goed onderhouden erfgoed dat een goede (her)bestemming heeft zodat het behoud ook voor de toekomst verzekerd is.

Beleidsinstrumenten

  • Subsidies
  • Leningen
  • Steuninstelling
  • Experimenten in landelijke pilots